НАЧАЛО

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"MATHMODEL 2017"
13-16.12.2017, БОРОВЕЦ, БЪЛГАРИЯ


 

ПОКАНА

Уважаеми колеги,
Изследването на процесите в различните реални системи се свежда до тяхното моделиране, т.е приближеното им описание чрез създаване на модели на тези системи и процеси. Моделите на системите и процесите се делят основно на два класа - физически и математически. В последните десетилетия стана ясно, че понятието математическо моделиране се отнася в същата степен и към системи с друга природа - социални, икономически и други. С други думи, поведението на различните по природа системи могат ефективно да се изследват с помощта на математическите им модели. Само трябва правилно да се избере съответния математически апарат. От друга страна, арсенала от методи за изследване на математическите модели е изключително широк - от алгебра и логика до функционалния анализ.
Това означава, че за прогреса на науката и техниката са много важни регулярните непосредствени контакти между инженерите изследователи със специалисти от различните области на математиката. За професионалните математици тези контакти ще дадат възможност да се ориентират по-добре в потребностите на представителите на другите области на знанието. И колкото повече има такива контакти, толкова по-добре.               
Един от най-интересните проблеми на съвременната наука е разработването на методи и модели за изследване и оптимизация на различните системи. Така знанието се представя във форма, която може да бъде използвана. Все повече математиката се превръща в език на иновациите и интелигентните технологии и съвременното индустриално общество.
Всичко това ще ви представи Международната научна конференция „MATHMODEL 2017”, която ще се проведе от 13 до 16 декември 2017 година в зимния курорт „Боровец”, България.
Каним учените и изследователите от различните научни области да представят и обсъдят своите нови идеи, резултати от научни изследвания, приложения и опит във всички аспекти на съвременните математически методи и високопроизводителните изчисления.
Надяваме се, че Международната научна конференция „MATHMODEL 2017” ще бъде място за среща и дискусии на учени от различни научни направления, завладяни от общи идеи на познанието и творчеството.
Програмата на конференцията ще даде възможност за откриване на нови приятели и идеи, за почивка, развлечения и докосване до очарованието на една прекрасна зима в планината.

Проф. дтн АНДРЕЙ ФИРСОВ
Председател на Международния програмен комитет
Проф. дтн д-р хон. кауза ГЕОРГИ ПОПОВ
Председател на Научно-техническия съюз по Машиностроене


 

 

ORGANIZER


 

OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATERS
30.08-02.09.2017 BURGAS, BULGARIA


III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
11-14.09.2017 - VARNA, BULGARIA

XIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
13-17.09.2017 VARNA, BULGARIA

INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
11-14.12.2017, BOROVETS, BULGARIA

II INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
13-16.12.2017 winter resort „BOROVETS”, BULGARIA

INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
13-16.12.2017 „BOROVETS”, BULGARIA

III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
12-15.03.2018, winter resort „BOROVETS”, BULGARIA

XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
14–17.03.2018 winter resort „BOROVETS”, BULGARIA

XI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
14 – 17.03.2018 BOROVETS, BULGARIA


XXIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
05-07.04.2018 PLEVEN, BULGARIA


VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
30.05-02.06 2018 VELIKO TARNOVO, BULGARIA


IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
18-21.06 2018 VARNA, BULGARIA


VI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
20 - 23.06.2018 - VARNA, BULGARIA


III INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
20-23.06.2018 winter resort „BOROVETS”, BULGARIA


XXVI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
27-30.06.2018 BURGAS, BULGARIA