НАЧАЛО

PHOTOS FROM THE CONFERENCE

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"MATHMODEL 2021"
07-10.12.2022, БОРОВЕЦ


 

ПОКАНА

Уважаеми колеги,
Изследването на процесите в различните реални системи се свежда до тяхното моделиране, т.е приближеното им описание чрез създаване на модели на тези системи и процеси. Моделите на системите и процесите се делят основно на два класа - физически и математически. В последните десетилетия стана ясно, че понятието математическо моделиране се отнася в същата степен и към системи с друга природа - социални, икономически и други. С други думи, поведението на различните по природа системи могат ефективно да се изследват с помощта на математическите им модели. Само трябва правилно да се избере съответния математически апарат. От друга страна, арсенала от методи за изследване на математическите модели е изключително широк - от алгебра и логика до функционалния анализ.
Това означава, че за прогреса на науката и техниката са много важни регулярните непосредствени контакти между инженерите изследователи със специалисти от различните области на математиката. За професионалните математици тези контакти ще дадат възможност да се ориентират по-добре в потребностите на представителите на другите области на знанието. И колкото повече има такива контакти, толкова по-добре.               
Един от най-интересните проблеми на съвременната наука е разработването на методи и модели за изследване и оптимизация на различните системи. Така знанието се представя във форма, която може да бъде използвана. Все повече математиката се превръща в език на иновациите и интелигентните технологии и съвременното индустриално общество.
Всичко това ще ви представи Международната научна конференция „MATHMODEL 2022”, която ще се проведе от 07 до 10 декември 2022 година в зимния курорт „Боровец”, България.
Каним учените и изследователите от различните научни области да представят и обсъдят своите нови идеи, резултати от научни изследвания, приложения и опит във всички аспекти на съвременните математически методи и високопроизводителните изчисления.
Надяваме се, че Международната научна конференция „MATHMODEL 2022” ще бъде място за среща и дискусии на учени от различни научни направления, завладяни от общи идеи на познанието и творчеството.
Програмата на конференцията ще даде възможност за откриване на нови приятели и идеи, за почивка, развлечения и докосване до очарованието на една прекрасна зима в планината.

Проф. дтн д-р хон. кауза ГЕОРГИ ПОПОВ
Председател на Научно-техническия съюз по Машиностроене


 

 

ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALS


KONFERENCII.RU

Научные конференции

OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
07-10.03.2022, BOROVETS, BULGARIA
XV INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
09-12.03.2022 BOROVETS, BULGARIA
XIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
09-12.03.
2022 BOROVETS, BULGARIA
XXVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
06-08.04.
2022 PLEVEN, BULGARIA

X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
06-09.06.
2022 BOROVETS, BULGARIA


XXX INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
20-23.06.
2022
VARNA, BULGARIA


VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
20-23.06
2022
VARNA, BULGARIA
VII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
22-25.06.
2022
VARNA, BULGARIA


X INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
22-25.06.
2022
VARNA, BULGARIA

VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
24-27.08.
2022 BOROVETS, BULGARIA


VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
05-08.09.
2022

VARNA, BULGARIA

XIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
07–10.09.
2022
VARNA, BULGARIA

VI INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
05-08.12.
2022, BOROVETS, BULGARIA
VII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
07-10.12.
2022 BOROVETS, BULGARIA

VI INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
07-10.12.
2022 BOROVETS, BULGARIA