НАЧАЛО

PICTURES FROM THE CONFERENCE
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"MATHMODEL 2019"
11-14.12.2019, БОРОВЕЦ, БЪЛГАРИЯ


 

ПОКАНА

Уважаеми колеги,
Изследването на процесите в различните реални системи се свежда до тяхното моделиране, т.е приближеното им описание чрез създаване на модели на тези системи и процеси. Моделите на системите и процесите се делят основно на два класа - физически и математически. В последните десетилетия стана ясно, че понятието математическо моделиране се отнася в същата степен и към системи с друга природа - социални, икономически и други. С други думи, поведението на различните по природа системи могат ефективно да се изследват с помощта на математическите им модели. Само трябва правилно да се избере съответния математически апарат. От друга страна, арсенала от методи за изследване на математическите модели е изключително широк - от алгебра и логика до функционалния анализ.
Това означава, че за прогреса на науката и техниката са много важни регулярните непосредствени контакти между инженерите изследователи със специалисти от различните области на математиката. За професионалните математици тези контакти ще дадат възможност да се ориентират по-добре в потребностите на представителите на другите области на знанието. И колкото повече има такива контакти, толкова по-добре.               
Един от най-интересните проблеми на съвременната наука е разработването на методи и модели за изследване и оптимизация на различните системи. Така знанието се представя във форма, която може да бъде използвана. Все повече математиката се превръща в език на иновациите и интелигентните технологии и съвременното индустриално общество.
Всичко това ще ви представи Международната научна конференция „MATHMODEL 2019”, която ще се проведе от 11 до 14 декември 2019 година в зимния курорт „Боровец”, България.
Каним учените и изследователите от различните научни области да представят и обсъдят своите нови идеи, резултати от научни изследвания, приложения и опит във всички аспекти на съвременните математически методи и високопроизводителните изчисления.
Надяваме се, че Международната научна конференция „MATHMODEL 2019” ще бъде място за среща и дискусии на учени от различни научни направления, завладяни от общи идеи на познанието и творчеството.
Програмата на конференцията ще даде възможност за откриване на нови приятели и идеи, за почивка, развлечения и докосване до очарованието на една прекрасна зима в планината.

Проф. дтн АНДРЕЙ ФИРСОВ
Председател на Международния програмен комитет
Проф. дтн д-р хон. кауза ГЕОРГИ ПОПОВ
Председател на Научно-техническия съюз по Машиностроене


 

 

ORGANIZER

KONFERENCII.RU

Научные конференции

OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
11-14.03.2019, BOROVETS, BULGARIA

XII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
13-16.03.2019 BOROVETS, BULGARIA

XVI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
13–16.03.2019 BOROVETS, BULGARIA


XXVI INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
10-12.04.2019 PLEVEN, BULGARIA


VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
29.05-01.06.2019 VELIKO TARNOVO, BULGARIA


XXVII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
17-20.06.2019 BURGAS, BULGARIA


VI INTERNATIONAL BAPT CONFERENCE POWER TRANSMISSIONS
19-22.2019
VARNA, BULGARIA


V INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
19-22.06 2019
VARNA, BULGARIA


IV INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
24-27.06.2019
Varna, BULGARIA


VII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
26-29.06.2019 BURGAS, BULGARIA

IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
28-31.08.2019 BURGAS, BULGARIA


V INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
09-12.09.2019

VARNA, BULGARIA

XVI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
11–14.09.2019
VARNA, BULGARIA

III INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
09-12.12.2019, BOROVETS, BULGARIA

IV INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
11-14.12.2019 BOROVETS, BULGARIA

III INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
11-14.12.2019 BOROVETS, BULGARIA